موافقت ستاره والنسیا برای انتقال به رم

رم در حال نزدیک شدن به گونسالو گوئدس مهاجم پرتقالی است.زیرا پروژه رم، مهاجم والنسیا را متقاعد کرده است که پیراهن جیالوروسی را برای ادامه حرفه خود انتخاب نماید.
به گزارش کالچومرکاتو، گوئدس پیشنهاد رم را پذیرفته است و با شرایط شخصی باشگاه پایتخت موافقت کرده است.
درهمین حال خورخه مندز ایجنت ستاره پرتقالی مشغول کار برروی کاهش درخواست ۴۰میلیون یورویی والنسیا است.
گزارشاتی از اسپانیا همچون ال ناسیونال ادعا می کنند که رم آماده است تا دیاوارا و داربوئه را به عنوان بخشی از قرارداد گوئدس به خفاش ها پیشنهاد دهد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.