توافق رم و آرسنال در مورد گرانيت ژاکا

گرانيت ژاکا در حال پیوستن به رم با انتقال دائمی از آرسنال است.
اسکای اسپورت عصر دیروز گزارش داد که رم و آرسنال پس از سه هفته مذاکره در حال بستن توافق برای بازیکن ملی پوش سوئیسی هستند.
گفته می شود توپچی ها پس از رد پیشنهاد اخیر ۱۵ میلیون یورویی جیالوروسی،قیمت این بازیکن را به ۱۷/۵ میلیون یورو کاهش داده اند.
با این حال طرفین در حال رسیدن به توافق کامل در مورد این بازیکن ۲۸ ساله هستند.
مرد سابق بازل از نماینده خود،خوزه نوگوئرا خواسته بود تا قبل از روز شنبه یعنی شروع مسابقات سوئیس در یورو ۲۰۲۰ معامله را نهایی کند.
وی در طول تعهدات رسانه ای خود صحبتی در مورد انتقال به جیالوروسی داشته باشد و ترجیح می دهد توجه خود را معطوف به تیم ملی و مسابقات یورو نماید.
در پاسخ به درخواست بازیکن،نوگوئرا از روز دوشنبه دوره جدید مذاکرات را با جدیت و شتاب بیشتر آغاز کرد و آرسنال را برای پایین آوردن مبلغ از ۲۰ میلیون یورو تحت فشار قرارداده بود.
پس از بحث و گفتگو دو روز گذشته، در ساعات اخیر توپچی ها موافقت خود را برای پایین آوردن قیمت اعلام کردند و این منجر به نزدیک شدن هرچه بیشتر دو باشگاه برای نهایی شدن این انتقال خواهد شد.

سیدکیاوش فوادمرعشی