احتمال بازگشت شزنی به پایتخت ایتالیا

ووچیک شزنی با بازگشت پرشور و هیجان انگیز به رم،در ارتباط است.زیرا یوونتوس تصمیم گرفته است دوناروما که قراردادش با میلان به اتمام رسیده است و بازیکن آزاد محسوب می شود را خریداری کند و قبل از آن باید شزنی را به فروش برساند.
به نوشته توتواسپورت یووه برای تحقق این امر چشم به یک معامله با رم دارد،مبادله فلورنتزی با شزنی.
جیالوروسی ها در تابستان امسال مشتاق بدست آوردن یک دروازبان مطمئن است و بدشان نمی آید یا شاید علاقمند باشند تا شزنی را به پایتخت ایتالیا بازگردانند،جایی که او دو فصل را قرضی سپری کرد.
در همین حال فلورنتزی برای همیشه با باشگاه دوران کودکیش خداحافظی می کند و به یوونتوس می پیوندد.این بازیکن ۳۰ساله پس از ازدست دادن جایگاه خود در تیم فونسکا هجده ماه گذشته را به صورت قرضی بین والنسیا و پی اس جی سپری کرده است.
بسیاری تصور می کردند آمدن قریب و الوقوع خوزه مورینیو روح تازه ای را برای فلورنتزی در رم ایجاد کند.با این حال احتمال اینکه او در تابستان امسال به دنبال یک راه حل دائم باشد،زیاد است.در همین حال جیالوروسی ها امیدوارند از فروش او پولی بدست بیاورند،به طور فزاینده ای احتمال این معامله را افزایش می یابد.

 

سیدکیاوش فوادمرعشی