آبریما داربوئه پدیده ای برای آینده رم

رم در انتهای فصل در وسط زمین خود داربوئه را کشف کرد.
حتی مربی وقت پائولو فونسکا آن را پنهان نکرد و در پایان دربی رم که با برتری ۲بر۰ جالوروسی به پایان رسید،به ستایش از او پرداخت.
“آبریما رم را تغییر داده است و باعث پیشرفت تیم شده است.”
به همین دلیل باشگاه جالوروسی اکنون آماده است تا او را برای فصل جدید آماده و محیا کند،جایی که او با خوزه مورینیو همکاری خواهد کرد.
داربوئه تا سال ۲۰۲۳ قرارداد دارد و بر طبق این قرارداد سالانه دستمزد ناچیز ۵۰هزار یورو دریافت می کند.
به همین علت بدیهی است که تیاگو پینتو مجبور است برای او قرارداد جدید با دستمزد بالاتر،تنظیم کند زیرا اخیرا برخی از تیمهای انگلیسی با او تماسهایی داشته اند.

Laroma24

کیاوش فوادمرعشی