آمار پایرتو پیش از دربی

دیدار دربی امشب رم و لاتزیو در المپیکو را آقای لوکا پایرتو سوت خواهد زد که در این بخش آمار این داور پیش از جدال این جدال قرار گرفته ست.

پایرتو تا کنون 9 بار برای جالوروسی سوت زده که گرگ ها 5 برد،2 تساوی و 2 شکست داشته اند.البته این پنجمین مسابقه او برای رم در این فصل ست که در جدال های قبل،جالوروسی دو برد و دو تساوی کسب کرده ست.از طرفی نیز تا به اینجا 23 کارت زرد و 2 کارت قرمز داده ست.

او برای لاتزیو نیز تا کنون 7 بار در سری آ سوت زده ست که بیانکوچلستی ها 6 برد و تساوی داشته اند.از سویی باید ذکر نمود که در این مسابقات 5 کلین شیت نیز داشته اند.او 12 زرد نیز به آنها نشان داد.