کنفرانس مطبوعاتی پائولوفونسکا بعد دیدار با اینتر

رم پس از دو گل زودهنگام مارسلو بروزویچ و ماتیاس وچینو در مقابل اینترمیلان عقب افتاد و تک گل هنریک میخیتاریان در نیم ساعت اول فقط فاصله دو تیم را کاهش داد.
اما گل روملو لوکاکو در اواخر این دیدار شکست جالوروسی را تایید کرد،هرچند رم میهمان در نیمه دوم موقعیتهای زیادی ایجاد کرد.
در اینجا صحبتهایی که سرمربی پائولوفونسکا در مورد این بازی گفته است را می خوانیم:
رم در نیمه دوم مستحق خیلی بیشتر بود…
“آره تیم امروز شخصییت خود را نشان داد.ما هرگز نگذاشتیم اینتر به همان شکلی که می خواست بازی کند.ما شخصیت خود را نشان دادیم و در مقابل بهترین خط دفاع لیگ موقعیتهای گل زیادی خلق کردیم.تیم همیشه سعی می کرد بازی را برگرداند این همان چیزی بود که من می خواستم یعنی شجاعت در هر بازی.”
از نظر تاکتیکی این همان بازی بود که انتظار داشتید؟
“بله.من همانطور که فکر می کردم،اینتر سعی در ضدحمله دارد و اینگونه نیز بود.اما همانطور که گفتم،نیمه دوم نشان دادیم تیم قادر است چه کارهایی انجام دهد.”
بازی بعدی دربی است،چقدر امید دارید که نتیجه دلخواه هواداران را کسب کنید؟
“بسیار امیدوارم.اکنون ما باید اطمینان حاصل کنیم که بازیکنان همه خوب و آماده هستند.ما وقت زیادی برای استراحت و ریکاوری نداریم اما تیم تمایل زیادی به پیروزی در این بازی دارد.”