جلسه فوری برای آینده فونسکا

فاجعه دیگری در اودترافورد،آینده فونسکا را زودتر آینده مشخص خواهد کرد!حضور فونسکا رو به پایان ست اما این اتفاق حتی ممکن ست خیلی زود رخ دهد..به گزارش کالچومرکاتو،فردکین بی نهایت عصبانیست و به دنبال بررسی سرمربی جدید ست و ممکن ست تا 48 ساعت آینده فونسکا اخراج شود!گزینه مورد نظر رم،مائوریتزیو ساری می باشد که یوونتوس نیز خواهان او می باشد.علاوه بر سرمربی،رم به دنبال خرید بازیکنان جدید ست.حتی کادر پزشکی و فیزیوتراپیست باشگاه نیز تغییر کند.عصبانیت فردکین ظاهرا پایانی نخواهد داشت.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.