تعداد مصدومین در فصل جاری

شاگردان فونسکا فصل بدی را از نظر مصدومیت پشت سر می گذارند!از همین رو شکست های سختی را نیز را نیز تجربه کردند
تعداد صدمات و بیماری های بازیکنان رم در طول این فصل بسیار عجیب ست…
تا به اینجای فصل، گرگ ها 67 بازیکن خود را به دلیل مصدومیت و بیماری در اختیار نداشته اند !!!
تعداد مصدومیت عضلانی : 38 بازیکن در 23 مسابقه !
11 آسیب های تروماتیکی !
14 بازیکن به دلیل کرونا
4 مصدومیت به دلیل مشکلات دیگر

ال شعراوی،پلگرینی،پاستوره،کالافیوری،اسمالینگ،زانیولو،لوپز،ورتو،میرانته،اسپیناتزولا،میخیتاریان،کومبولا،سانتون مصدومان رم در طول فصل بوده اند.

در واقع همه ی بازیکنان در طول این فصل مصدومیتی را تجربه کردند !!