صحبتهای پدرومدیربرنامه برایان رینولدز در مورد انتقال او به رم

 • پدر و مدیربرنامه “برایان رینولدز” دفاع راست رم در آخرین نسخه رماپرس ظاهرشد و جزئیات انتقال پسرش به پایتخت ایتالیا را شرح داد.
  این جوان ۱۹ساله آمریکایی در اواخر ژانویه با قراردادی دائمی و ۴/۵ساله از اف سی دالاس با مبلغ ۷میلیون یورو به جالوروسی پیوست.
  این جوان مستعد قبل از پیوستن به رم در آستانه پیوستن به یوونتوس قرارداشت.
  پدر و مدیربرنامه این بازیکن سخنان خود را چنین آغاز کرد:
  “عامل تایین کننده و اصلی این بود که برایان می خواست فورا به تیم خود برود و در آنجا بماند.”
  “اگر او به یوونتوس می پیوست،باید ابتدا به بنوتو می رفت و در آنجا بازی می کرد و ما نمی دانستیم آنها او را چقدر نگه می دارند و کی می تواند به تیم اصلی خود برگردد.”
  وی ادامه داد:”من فکر می کنم آنها می خواستند برایان سریع به بازی گرفته شود.اما رم نیز بسیار به او علاقمندبود.یکی از اصلی ترین موارد بین این دو تیم این بود که برایان می خواست مستقیم به تیم اصلی خود برود.او نمی خواست قرضی به جایی منتقل شود سپس بیاموزد بعد به تیم اصلی خود نقل و مکان کند.”
  “رم یک موقعیت خوب بود.آنها یک مکان غیراتحادیه اروپا داشتند.برایان می خواست یکجا باشد و رم را نیز دوست داشت.”
  “برایان نمی خواست وقتی که می تواند به رم برود،به یوونتوس بپیوندد و بعد قرضی آنجا را ترک کند.برایان تصمیم داشت زمستان امسال دالاس را ترک کند زیرا این امر به او این فرصت را می داد تا قبل از تابستان با تیم،زبان و شهر سازگارشود.من قکر می کنم تابستان زمانی است که مردم می بینند چرا بسیاری از باشگاهها،به خصوص در ایتالیا،او را می خواستند.”