تلاش سران رم برای جانشین لوپز ادامه دارد

جالوروسی در حال برنامه ریزی برای آینده است و وقفه به وجود آمده به علت بازی های ملی بهترین فرصت را برای این کار فراهم کرده است.
کارهایی که عبارتند از:
برنامه ریزی برای نقل وانتقالات بعدی از جمله خریدوفروش و تمدیدقراردادها.
دیروز در تریگوریا مذاکره ای بین “تیاگوپینتو” و “جوزه په ریسو” در مورد تمدیدقراردادهای “کریستانته “و “مانچینی” انجام شد.
علاوه بر این دوبازیکن،در مورد “گولینی” دروازبان آتالانتا نیز صحبت شد.دروازبانی که در ماه ژانویه برای او با آتالانتا صحبت هایی شده بود و او همچنان یکی از دروازبانان واجدشرایط برای پوشیدن پیراهن جالوروسی می باشد.
در حال حاضر رم برای کسی که قراراست در فصل آینده از دروازه جالوروسی مخافظت کند،مذاکره را آغاز کرده است.
“پائولوپز”همچنان قابل اعتماد نیست و داغترین نام برای جایگزینی او “خوان موسو” دروازبان اودنیزه است اما “کراگنو” از کالیاری نیز گزینه ایده الی است.همچنین صحبت از “سیلوستری” دروازبان ورونا نیز است.
بازار برای نقش دروازبان یکی از سخترین ها خواهد بود البته نه سختر از فروش” لوپز” که گرانترین خرید رم در نقش دروازبان بوده است.دروازبانی که در حال حاضر قیمتش به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.اما رم نمی خواهد زیاد متضرر شود،بنابراین قبل از بافتن جانشین برای او باید سرنوشت او را مشخص کند.
اسپانیایی سابق رئال بتیس که فصل را به عنوان جانشین میرانته شروع کرد،با توجه به مشکلات جسمی مختلف که برای میرانته بوجود آمد،دروازبان اسپانیایی موفق شد جایگاه خود به عنوان دروازبان اول را بدست آورد.
“پائولوپز”علی رغم اینکه در بعضی از دیدارهای نمایش فوق العاده ای داشته است ولی در طول فصل به طور متناوب نمایش های پرفرازو نشیبی داشته و پستی وبلندی های زیادی را در طول فصل تجربه کرده است.