رم خواهان حفظ ستارگان ایتالیایی خود

رم با جوانان ایتالیایی خود در مورد تمدید قرارداد صحبت خواهد کرد.
همانطور که توسط گاتزتا دلو اسپورت گزارش شده است،فریدکن ها قبلا به تیاگوپینتو حکم غیرقابل فروش بودن جواهرات خود را اعلام کرده اند.
به همین علت تیاگو پینتو در حال برنامه ریزی برای تمدیدقرارداد ستارگان جالوروسی است و اولویت اول او تمدیدقرارداد دو ستاره این روزهای تیم یعنی “لورنتزوپلگرینی”و”جانلوکامانچینی” می باشد.پینتو برای
مانچینی که این روزها علاقمندان زیادی در خارج از ایتالیا دارد،قراردادی با مبلغ فسخ حدود ۴۰میلیون یورو را آماده کرده است.
همچنین پیشنهاد حقوق سالیاته ۳/۵میلیون یورو و البته بدون بند فسخ، در قرارداد جدید برای کاپیتان پلگرینی در نظرگرفته شده است.
مدیرکل رم در نظر دارد بعد از تمدید قرارداد این دو ایتالیایی ملی پوش به سراغ دیگر مهره های تاثیرگذار تیم،استفان الشعراوی،برایان کریستانته،نیکولوزانیولو و لئوناردواسپیناتزولا برود ودر مورد تمدیدقرداد این ۴ستاره ایتالیایی،با آنها و نمایندگانشان به مذاکره بنشیند.