رم و اودینزه بر عهده جاکوملی همراه با آمار

 

هفته 22

آ.اس رم – اودینزه
داور : جاکوملی
کمک ها : تِگونی – اسکیرو
داور چهارم مانگانیِلو
داور وار : لوکا بانتی

 

پیرو جاکوملی داور 43 ساله اهل تریسته دیدار رم و اودینزه را که یکشنبه ساعت 15 بعد از ظهر برگزار خواهد شد را سوت خواهد زد.جاکوملی 15 بار برای رم سوت زده ست که حاصل عملکرد جالوروسی،9 پیروزی،5تساوی و شکست بوده ست.او 23 کارت زرد و 1 کارت قرمز به پایتخت نشینان نشان داده ست.تنها کارت قرمز در سال 2017 مقابل جنوا به دانیله ده روسی بوده ست!!این اولین  جدال رم-اودینزه برای جاکوملی خواهد بود.جاکوملی 7 بار برای اودینزه سوت زده ست که عملکرد آنها 0 پیروزی،1 تساوی و 6 شکست بوده ست!!در دیدار هایی که لوکا بانتی به عنوان داور وار برای رم سوت زده ست،جالوروسی،4پیروزی،2تساوی،5شکست داشته ست.