ورونا و رم برعهده پیچینینی

اسامی داوران هفته بیستم سری آ ایتالیا اعلام شد که بر  این اساس دیدار هلاس ورونا و  آ.اس رم را مارکوپیچینینی سوت خواهد شد. کمک ها  پاگانسی، ویلا ،داور چهارم گویا، داور وار  مارکو گویدا خواهد بود.این داور متولد سال 1952 در شهر رم ست.پدر او آرنالدو در صنعت الکترونیک ایتالیا پیشگام بود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.