کنفرانس فونسکا پیش از نبرد اسپتزیا

اقای فونسکا در کنفرانس  مطبوعاتی با اسپزیا در کوپاایتالیا که راس ساعت ۲۱/۱۵به وقت محلی برگزارمیشود به چند سوال پاسخ داد
سه روز پس ازشکست در دربی حال وهوای تیمی که قراراست فردا در کوپاایتالیابه میدان برودچگونه است؟

“همه مابعداز بازی روزجمعه ناامیدشده ایم به خصوص هوادارانمان که شایسته دیدن عملکردبسیاربهتربودند.مانمی توانیم انچه اتفاق افتاده است راتغییردهیم امامیتوانیم دوباره شروع کنیم بااین تصمیم که چنین اتفاقی دیگر دراینده تکرارنشود.تیم بایددرک کندکه مافقط میتوانیم اینده خودراباتغییرنگرش خود درطول بازی تغییردهیم.بازهم میگویم همانطور که گفتم مابیشتر از فروپاشی هواداران خودناامیدشدیم.”

این اولین بازی این فصل درکوپاایتالیا خواهدبوداهداف شما دراین رقابتها چیست؟

“هدف ماپیروزی دربازی فرداست یک بازی سخت درمقابل یک حریف واقعا خوب.”چه نوع چالشهایی دراین مسابقه انتظاردارید؟

“اسپزیا یک تیم منظم است که یک کمی متفاوت اماهمیشه باهدف داشتن توپ بازی میکند.انها واقعا مصمم ومنظم هستند خصوصاازنظردفاعی.این یک بازی سخت خواهدبود.”

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.