فرتونگن در آستانه ی عقد قرارداد با رم

با رفتن کریس اسمالینگ ، رم ممکن است در حال حاضر جایگزین خود را برای این انگلیسی در قالب مدافع خارج از قرارداد ،یعنی فرتونگن پیدا کرده باشد.

کوریره دلا اسپورت گزارش داده است که بالدینی، مشاور رم ، با قراردادی دو ساله به ارزش تقریبی 3 میلیون یورو (خالص) در هر فصل با فرتونگن موافقت کرده است.

این بلژیکی بعد از گذراندن 8 فصل گذشته در تاتنهام ، یک بازیکن آزاد است. بنا بر گزارش ها ، جالوروسی مدتی است که از این بازیکن 33 ساله حمایت می کند و موفق شده است این بازیکن را در پیوستن به باشگاه پایتخت ایتالیا متقاعد کند.

با توجه به تغییر اخیر در دفاع سه نفره ، رم از فرتونگن به عنوان یک تقویت کننده ایده آل برای سیستم پائولو فونسکا استفاده می کند.