روند مثبت در ساخت ورزشگاه جدید

ویرجینیا راگی ، شهردار رم ، صبح امروز در رادیو راک ظاهر شد و به وضعیت استادیو دلا رما پرداخت.

رمی ها بیش از 8 سال روی این پروژه کار می کنند ، با این حال ، مسائل بروکراسی در دولت این شهر منجر به تاخیرهای زیادی در ساخت شده است.

راگی گفت: “استادیو دلا رما یک پروژه عظیم است – بزرگترین استادیوم شهر که تاکنون در تاریخ وجود داشته است.”

ما هرگز کار را روی آن متوقف نکرده ایم. ;کنفرانس خدمات موسسه ای ایتالیا این پروژه را با یکسری تغییرات تصویب کرد. ما برای رعایت مقررات با باشگاه همکاری می کنیم: به زودی خبری منتشر می شود. ”
برای اولین بار جالوروسی،این پروژه را در سال2012 مطرح کرد.این پروژه قرار است در مرحله تور دی واله ساخته شود.
این خبر به خودی خود بسیار خوب است اما می تواند تصمیم پالوتا برای رفتن را متزلزل کند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.