پیشنهاد جدید فردکین

به گزارش گازتا اسپورت،ویروس کرونا باعث شد تا انتقال مالکیت رم با مشکل مواجه شود و حتی فردکین که مایل به خریداری باشگاه ست،پیشنهادش برای خرید را کاهش داده ست.آخرین پیشنهاد آنها برای خرید جالوروسی 700 میلیون یورو در دسامبر بوده ست اما پیشنهاد جدید 100 میلیون کمتر ست.حال باید دید جیمزپالوتا چه تصمیمی خواهد گرفت.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.