آمار مهم بعد از برد خنت

1 کارلس پرز با اولین شوت در چهارچوبش اولین گلش برای جالوروسی را ثبت کرد.

4 داوید سانتون در طول حضور بیست دقیقه ای چهار سانتر کرد و دو موقعیت خلق کرد که این بهترین آمار در میان بازیکنان حاضر در زمین بود.

8 هشت گل از نه گل رم در لیگ اروپا در نیمه اول زده شده.

10 بازی مقابل خنت دهمین بازی پیاپی رم در لیگ اروپا بود که رم در آن موفق به زدن حداقل یک گل شده، آمار بی سابقه در میان تمام باشگاه ها‌.

12 گل اول رم در دقیقه 12 زده شد که فقط پروتی توانسته بود زودتر از این زمان برای رم در لیگ اروپا گل زنی کند.

14 رم چهارده بازی از پانزده بازی اخرش در مسابقات اروپایی را نباخته و در این چهارده بازی یازده برد کسب کرده.

15 در این فصل پانزده بازیکن مختلف برای رم گلزنی کرده اند ، فقط لاتزیو و اینتر به ترتیب با شانزده و هفده گلزن از جالوروسی آمار بهتری در میان تیم های ایتالیایی دارند.

52 کریستانته پنجاه و دو پاس موفق رو به جلو در طول بازی داد که این بهترین آمار در میان حاضران در زمین بود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.