راجر ایبانز در یک قدمی رم

به گزارش ایل تمپو مذاکرات و دیدار بین پتراکی و ایجنت ایبانز دیشب به پایان رسیده. دو طرف به توافق بسیار نزدیک هستند، جزییات نهایی قرارداد فقط باقی مانده بود که قبل از پایان مذاکره دو طرف حل و فصل شد. توافق تقریبا صورت گرفته و فقط به خاطر بازی رم در رقابت های ایتالیا ، روند رسیدن به توافق نهایی کند شده.
می میباشد، بعد از تست های پزشکی که احتمالا چهارشنبه انجام خواهد شد و قرارداد امضا خواهد شد. با این اوصاف فونسکا آماده خوشامدگویی به یک مدافع جدید در تیم خود است.