احتمال فروش چنگیز!

یک سال دشوار برای چنگیز اوندر به پایان رسید.بعد از مصدومیت او و آمدن فونسکا به رم ،شرایط او بسیار تغییر کرد و بازی چندانی به او نرسید.به گزارش کالچومرکاتو،او می تواند پایتخت را ترک کند و قیمت او 35-40 میلیون یورو ارزیابی شده ست.اکنون پیشنهادی نرسیده ست اما اگر در ماه های پیش رو نتواند به به روند خوب خود بازگردد،آینده اش در رم نگران کننده تر خواهد شد.او در فصل جاری تنها هفت بار به میدان رفت و یک بار گلزنی نمود.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.