۱۰روز انتظار برای برایان

نتایج آزمایشات برایان کریستانته که دیروز مشخص شده نشان میدهد تاندون از ماهیچه پای راست فاصله گرفته و جدا شده است. برایان دیروز به مقصد فنلاند برای معالجه و دیدار با پزشکان متخصص اوراوا و لمپانن ، رم را ترک کرده. طی ده روز آتی بازیکن رم تحت دوره مالجه و درمان تراپی خاصی قرار خواهد گرفت. بعد از اتمام دوره تراپی مجددا وضعیت برایان ارزیابی خواهد شد و مشخص خواهد شد که به تراپی و معالجه ادامه داده شود یا سراغ گزینه جراحی رفت.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.