مصاحبه پتراکی بعد از جدال با کالیاری

صحبت های پتراکی بعد از بازی جنجالی و اشتباهات داوری
پتراکی بعد از تساوی و قضاوت جنجالی و نا امیدکننده داور و وضعیت تیم و بازی که با تساوی به پایان رسید صحبت کرد.
علاوه بر اینکه جالوروسی ها به خاطر تصمیمات اشتباه داور زمین را خشمگین ترک کردند، با وجود سیستم var پنالتی که به کالیاری داده شد هم بسیار مشکوک بود و عجیب. پتراکی در خصوص بازی گفت:
” خیلی ناراحتیم.”
” این اولین هفته ای نیست که با این سختی ها و اشتباهات مواجه میشویم. باید چندین پنالتی در این چند هفته میگرفتیم که نگرفتند. وقتی به بحث داوری میرسیم تیم خوش شانسی نیستیم. باید مقابل بولونیا برای ما پنالتی گرفته میشد یا بازی لچه هم همینطور به خاطر خطای هند، یا از داوری سیستم var کمک گرفته نمیشود یا اینکه var وارد مسئله نمیشود و به داور اطلاع نمیده و بدین شکل پنالتی هایمان گرفته نمیشود.
امروز داور درست از لحظه آغاز بازی عملکرد ضعیفی داشت. در بازی ای که با آرامش پیش میرفت با تصمیمات اشتباه موجب تنش شد. نیمه اول، درست قبل از اعلام پنالتی، دیاورا توپ را گرفته بود که داور اعلام خطا کرد.
همینطور در مورد گل در پایان پازی، با تمام احترامی که قائلم برای رولاندو ماران که گفت واضح بود که هل دادن اتفاق افتاد داخل محوطه، همه ما فوتبال بازی کردیم، این تئاتر نیست! کالینیچ از دفاع پیشی گرفت، مدافعی که بعد از آن با اولسنکی برخورد کرد. این ها چیزهایی هست که نرمال است اتفاق افتادنش در داخل محوطه جریمه.
قابل تصور نیست که همچین گلی مردود اعلام بشه، اگر غیر از این باشد باید فوتبال بازی کردن را کنار بگذاریم.”

از پتراکی در مورد نظرش در مورد صحنه برخورد پرسیده شد:
“من از دید خودم صحبت صحبت نمیکنم، خیلی واضح بود ، برخوردی بود که هزاران بار میتواند رخ بدهد. مضحک است مردود شدن گلی مثل این گل، مخصوصا بدون بازبینی مجدد و استفاده از var. داور ها همیشه همه چیز علیه ما را در سیستم چک میکنند. بعضی چیزها وجود دارد و اتفاق میفتد که نمیتوانم آشکارا با انگشتم نشان دهم که رم جریمه میشود. من حامی varهستم و فکر میکنم که بهترین داور های دنیا را داریم، اما جیزهای وجو دارد که ضد ما هستند، اینها را بطور کامل درک نمیکنم.
عصبانی ام چون در چنین اتفاقاتی بایستی حرکت و موقعیت به پایان برسد و بعد از نتیجه ای که اتفاق افتاده صحنه مورد بازیبینی قرار میگیرد و بعد از بررسی تصمیم گرفته میشود، بدون اینکه سوتی زده بشود و تصمیمی گرفته شود. این اشتباهی بود که داور مرتکب شد.
داور هل دادن و تماس بدنی را دید که وقتی بازیکن از بین دو مدافع سبقت گرفته و توپ را در حال ربودن است و در حال حرکت است. بنظر من مضحک است. بعد از 30 سال حضور در فوتبال ، فکر میکنم که حق دارم که بگم نباید این گل مردود اعلام میشد.
بازی با یک اشتباه داور تغییر نتیجه یافت. رم شایسته برد با گل دقیقه نودی کاملا سالم بود.”

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.