رم مقصد احتمالی موستافی

جستجوی برای خرید یک مدافع مرکزی همچنان ادامه دارد؛ و بنظر می رسد که زوج مانچینی از انگليس می آید.
طبق گزارش The Daily Mirror، موستافی مدافع آرسنال با تایید ایجنتش در آستانه ترک باشگاه قرار گرفته است.
طبق این گزارش، رم به عنوان یکی از مقصدهای احتمالی مدافع 27 ساله شناخته می شود.
همچنین گفتنی است که سران آرسنال قیمت پایه برای مدافع آلمانی 25 میلیون یورو اعلام کرده است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.