تماس برای هیسای همچنان ادامه دارد

تمرکز رم در روزهای پایانی بازار نقل و انتقالات، تقویت خط دفاعی جالوروسی است.
پس از خرید مدافع مرکزی، پتراچی مدیر ورزشی رم، خرید یک مدافع راست را در اولویت قرار می دهد.
لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد السید هیسای از ناپولی همچنان انتخاب اول جالوروسی است و تماس بین طرفین ادامه دارد.
ایجنت مدافع آلبانی تبار و جردن ورتو یکی است و این می توانند به تسریع مذاکرات کمک کند.
همچنین گفتنی است که علاوه بر هیسای، داویده زاپاکوستا نیز هدف دیگر جالوروسی است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.