موناکو نزدیک تر از سایرین به انزونزی

یکی دیگر از خریدهای مونچی، به فرانسه می رود.
توتومرکاتووب خبر می دهد پس از اولسن که به زودی به مون پیله می رود، انزونزی نیز به کشورش باز می گردد.
طبق این گزارش، آخرین تماس های رم و موناکو امروز ادامه داشته و مذاکرات مثبت بوده است.
رمی ها تمایل به فروش قطعی هافبک 30 ساله دارند ولی موناکو قرارداد قرضی با بند خرید در پایان فصل را پیشنهاد کرده است.
همچنین گفتنی است که در فصلی که گذشت انزونزی در 30 بازی یک گل برای جالوروسی به ثمر رساند.