رد پیشنهاد معاوضه پریسیچ و ژکو

اینتر پیشنهاد معاوضه را به رم ارائه کرده است.
کالچومرکاتو گزارش می دهد که سران نراتزوری پیشنهاد معاوضه ژکو و ایوان پریسیچ را ارائه کرد و این پیشنهاد توسط پتراچی رد شد.
پتراچی بدلیل پیدا نکردن جایگزین ژکو این پیشنهاد را رد کرد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.