فالکائو جایگزین ژکو

کوریره دلو اسپورت از پایان صبر رم برای فروش ژکو خبر داد.

طبق این گزارش اگر انتقال ژکو در این هفته نهایی نشود، این معامله منتفی خواهد شد.

پتراچی باوجود اینکه اختلاف با نراتزوری وجود دارد، بدنبال جانشینی برای مهاجم 33 ساله است.

طبق این گزارش هفته گذشته، پتراچی در مونت کارلو به دیدار سران موناکو رفت و وضعیت رادامل فالکائو را جویا ‌شد.

همچنین گفتنی است که فالکائو کلمبیایی در فصلی که گذشت 15 گل و 2 پاس گل را 33 بازی به ثمر رساند.

در همین حال فرانس فوتبال از علاقه مندی موناکو به ژکو خبر داد.