عدم توافق با زانیولو بر سر دستمزد !

به گزارش نیکولو شیرا در توئیتر شخصی خود،سران رم و زانیولو برای تمدید به مشکلی برخورد کرده اند و شکافی بین پیشنهاد رم و درخواست زانیولو وجود داد.با توجه به این گزارش،هفتده آینده جلسه ای برگزار خواهد تا همه چیز بررسی شد.پتراچی 1.7 میلیون یورو خالص ارائه داده ست اما زانیولو 2.5میلیون یورو می خواهد.با این حال انتظار می رود طرفین با رقم 2 میلیون یورو به توافق برسند.به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.