علاقه دوباره به روگانی

بنظر می رسد که معامله دیگر میان رم و یووه رخ بدهد.
طبق گزارش کوریوه دلا سرا پتراچی دنیله روگانی را جایگزین توبی آلدرویرلد کرده است.
طبق این گزارش مدافع 24 ساله، می دانند که جایی در برنامه های ساری ندارد و بعد از آمدن ماتیاس دلخیت به فکر ترک باشگاه گرفته است.
از این رو جالوروسی محتمل ترین گزینه مدافع 190 سانتی متری است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.