پتراچی آماده ارائه پیشنهاد برای اِنکولو

پتراچی بعد از توقف معامله مانچینی وضعیت گزینه های دیگر را بررسی می کند و اِنکولو مدافع 29 ساله باشگاه تورینو داغ ترین گزینه جالوروسی محسوب می شود.
طبق گزارش کوریوه دلا سرا رم پیشنهادی به ارزش 10 میلیون یورو به علاوه دیگو پروتی را آماده کرده است.
اما این انتقال دو مانع اصلی دارد، اول که روابط دو باشگاه تیره و تار است و مالک تورینو حاضر نیست با رم وارد مذاکره شود. مانع هم دوم دستمزد پروتی است که برای گراناتا بسیار سنگین است.
همچنین گزارش شده است که در روزهای آینده، ایجنت مدافع سابق ليون به ایتالیا می آید و با پتراچی مذاکره می کند.
تورینو قمیت مدافع 29 ساله خود 30 تا 35 میلیون اعلام کرده است.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.