علاقه دوباره چینی ها به الشرا

استفان الشعراوی در روزهای اخیر پیشنهاد شانگهای شنهوای چین را رد کرد و رفتن به لیگی چون چین را خیلی زود دانست. حال امروز لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد که باشگاه چینی بازهم برای راضی کردن فرعون کوچک تلاش می کند و حاضر است که شروط الشرا  را قبول کند. گفتی است که شانگهای شنهوای دستمزد سالیانه 16 میلیون یورو را به برترین گلزن رم پیشنهاد کرد. لازم به ذکر است است که جالوروسی در صورت دریافت پیشنهاد 20 میلیون یورویی الشعراوی را می فروشد.