گونالونس در پروژه فونسکا جایی ندارد

پائولو فونسکا هنوز به عنوان سرمربی رم معرفی نشده ست اما فکر می کند گونالونس فرانسوی که اخیرا 30 ساله شده،در پروژه او جایی نخواهد داشت.به گزارش اکیپ،این بازیکن از آینده خود خبر ندارد.اما پس از یک تجربه در سویا،ممکن ست راهی انگلیس شود.باشگاه اورتون و وستهام به این بازیکن علاقه مند هستند و گفته می شود اولین ارتباطات با او برقرار شده ست.