علاقه کونته به فلورنزی

به گزارش ایل مسجرو،در حالی که سران رم و اینتر در مورد انتقال ادین ژکو در حال مذاکره هستند،آنتونیو کونته سرمربی نراتزوری،به الساندرو فلورنزی کاپیتان آ.اس رم علاقه مند ست و می خواهد از ویژگی چند پست بودن او استفاده کند.البته با رفتن ده روسی،حال فلورنزی امید هواداران رم ست و بعید ست پاسخ مثبت به این پیشنهاد بدهد.