تلاش برای تمدید با لورنزو پلگرینی

به گزارش نیکولو شیرا خبرنگرار گازتا دلو اسپرت،سان رم در حال تلاش برای تمدید قرارداد با لورنزو پلگرینی هستند.جالوروسی امیدوار ست تا در قرارداد جدید گزینه فسخ قرارداد 30 میلیون یورویی را حذف نماید و همچنین اماده ست او را به عنوان کاپیتان دوم معرفی کند.در همین حال جامپیرو پوکتا مدیر برنامه های پلگرینی پیشنهاداتی از تاتنهام و آرسنال دریافت کرده ست.