ده روسی مربی می شود!؟

آینده کاپیتان سابق آ.اس رم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.دانیله ده روسی که در پایان فصل اخیر از رم خداحافظی کرد،از بوکاجونیورز و لیگ امریکا پیشنهاداتی دارد که در حال ارزیابی ست اما به گزارش گازتا دلو اسپرت، او می تواند راه پدرش را دنبال کند و دوره های مربی گری را در کورچانو آغاز نمایند و روزی به یکی از سرمربی های آکادمی رم تبدیل شود.