علاقه رم به اوبیانگ

به گزارش ایل تمپو و لا رپوبلیکا،رمی ها به پدرو اوبیانگ مدافع ۲۷ ساله وستهام علاقه مند هستند.او که متولد اسپانیا ست،در بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در سمپدوریا حضور داشت و مایل ست دوباره به ایتالیا بازگردد.در گذشته نام او بارها با رم مرتبط شده بود اما مذاکرات به جایی نرسید.