فونسکا؛من جاه طلبم!

پائولو فونسکا سرمربی شاختار که به شدت نامش برای پیوستن با رم در ارتباط ست در جدیدترین مصاحبه خود با AP گفت:”من عاشق اینجا هستم اما جاه طلبم.می خواهم در بهترین لیگ های اروپایی چون انگلیس،اسپانیا و ایتالیا کار کنم.باشگاه خاصی مدنظر نیست اما هنگامی که شما بلندپرواز هستید می خواهید در بهترین باشگاه های این کشورها کار کنید.من باور دارم این اتفاق خواهد افتاد.”