جلسه مثبت با ایجنت فونسکا

امروز بعد از ظهر جلسه بین گویدو فینگا و جانلوکا پتراچی با همراهان فونسکا سرمربی شاختار ملاقاتی داشتند و قرارداد 2 ساله مدنظر طرفین بوده ست.اما ابتدا باید با تیم اوکراینی مذاکره کرد که آیا این انتقال می تواند به صورت رایگان انجام گیرد یا نیاز به پرداخت هزینه ایست یا خیر!به گزارش اسکای و گازتا دلو اسپرت،دیدار امروز طرفین در مادرید به خوبی پیش رفت و پیشنهاد اولیه قراردادی سه ساله با دستمزد سالانه 2.5 میلیون یورو ست.با این حال همه چیز به شاختار دونتسک اوکراین بستگی دارد.به نظر می رسد فونسکا مشتاق پیوستن به رم قرار دارد.