علاقه کونته به فلورنزی !

اینتر به خانه رم نگاه می کند!پس از این که انتقال ادین ژکو به این تیم در آستانه نهایی شدن قرار گرفته ست،آنتونیو کونته به دنبال الساندرو فلورنزی کاپیتان جدید رمی هست!به گزارش توتواسپورت،سرمربی جدید اینتر که در تیم ملی ایتالیا با فلورنزی کار کرده ست،انعطاف پذیری او را دوست دارد.با توجه به این خبر سران اینتر مایل هستند که سی میلیون یورو همراه با چند بازیکن جوان خود را برای خرید فلورنزی ارائه نمایند !
البته بعد از رفتن دانیله ده روسی،بعید ست رمی ها بخواهند به این راحتی کاپیتان جدید خود را از دست دهند.