آخرین شایعات در مورد چنگیز

به گزارش گازتادلو اسپرت و توتومرکاتووب،به رغم فصل فاجعه آمیز آ.اس رم و مصدومیت های عضلانی چنگیز اوندر،این بازیکن ترک تبار همچنان موردتوجه تیم های زیادی قرار دارد.ارزش این بازیکن 50 میلیون یورو بوده ست اما با توجه مصدومیت ها و نمایش کم او در ترکیب جالوروسی،ارزش او نیز م شده ست.تریگوریا علاقه آرسنال،تاتنهام و اورتون را تایید کرده ست اما پیشنهادات بیشتر از 20 میلیون یورو نیست.رمی ها اعتقاد دارد ارزش چنگیز بیشتر از این هاست و به پیشنهادات نزولی توجه نمی کند.یکی از جدیدترین پیشنهادات،مبلغ 28 میلیون یورویی اورتون آخرین پیشنهاد رسمی ست که توسط سران رم رد شده ست.از سویی گفته می شود دورتموند نیز نسبت به خرید چنگیز اودر ابراز علاقه کرده ست.