نامه سرگشاده ده روسی برای اتفاقات اخیر

دانیله ده روسی از لارپوبلیکا به خاطر تهمت های وارده از طرف روزنامه نگارهای این روزنامه، شکایت خواهد کرد و مبالغ عاید از این دادرسی را صرف بنیاد خیریه خواهد کرد:
” این بار اول نیست که در مورد رفاقت و دوستی و رابطه ام با فرانچسکو توتی، از طرف افرادی تهمت و افترا میشنوم.”
در پی مقاله چاپ شده همچنین از جیمز پالوتا(خوک) مالک باشگاه، به شک و تردید ها در مورد سکوت و آرامش وی در این مدت در قبال سایر مسایل از جمله تلاش ده روسی و هم تیمی هایش برای اخراج دی فرانچسکو و توتی از سمت شان ، پاسخی توام با خشم داده شد.
دانیله ده روسی کاپیتان رمی ها( 😢) در نامه ای سرگشاده به خبرگزاری معتبر آنسا اینگونه نوشت:
” در مقاله منتشر شده در لارپوبلیکا رفتارهایی که هرگز نداشته ام و حرف هایی که هرگز نگفته ام به من نسبت داده شده.”
“میخواهم در مورد تحریف حوادث و در عین حال ادعاهای تماما اشتباه و نادرست خشم و ناراحتی خود را بیان کنم. به همین خاطر مجبورم از خود دفاع کنم. در مقاله تحریر شده به من یا هر فرد حرفه ای در هر پست و سمتی که قلب خود را به رم داده و همیشه به رم عشق ورزیده اند به رفتار های آنچنانی و کاملا احمقانه ، نسبت داده شده.
” این مقاله که وقایع علت ترک رم توسط من را بازسازی کرده از جایی به بعد مضحک تر و عجیب تر به نظر میرسد که به این فکر میکنیم که تنها چند روز قبل از طرف باشگاه پیشنهاد پست مدیریتی بسیار مهمی دریافت کرده بودم و بسیار هم مفتخر شدم که ینین پیشنهادی دریافت کرده ام، پیشنهادی که به دلایلی که همه میدانیم ( تمایل به ادامه فوتبال) رد کردم.”
” به هر حال باید این را مطرح کنم که آنچه که نوشته شده بود به شدت اعتبار من را خدشه دار و لطمه وارد میکند ، به همین دلیل از وکلای خود میخواهم که روند شکایت را آغاز و پیگیری کنند و خواستار جبران خسارات و لطمه های وارده بشوند ، که این مبالغ دریافتی از جریمه خسارات را تماما به بنیاد خیریه اهدا خواهم کرد و مبالغ عاید شده از این شکایت صرف بنیاد خیریه خواهد شد.
” این بار اول نیست که افراد و گروهی تلاش میکنند که رابطه و رفاقت من و فرانچسکو توتی را زیر سوال ببرند و افترا میزنند وتهمت. باید به شما  این را بگویم : بیشتر و سخت تر تلاش کنید…”