صدای غم انگیز ناقوس شهر

رویا و کابوس،بغض و عشق؛
قبل از مرگ هم میتوان مرد!
زنده زنده مُرد!
رفتن کسانی که قلب شان جا میماند از مرگ هم تلخ تر و هولناک تر است!
اینکه چشم های خیست را پاک کنی و ببینی خودت ماندی و خودت و چند عکس و فیلم و زندگی ای پر از خاطره، نه! محال است بتوان زنده ماند و نفس کشید!
نه خورشید زردی باقی خواهد ماند و نه قلب قرمز
صدای زنگ ناقوس های شهر چه غم انگیز است وفادار من
بچه های شهر به کدام قصه شب دلخوش شوند برای جرعه ای رویا؟!
سرانجام بی مرگ هم میتوان جان داد وفادار من

دلنوشته : علی فرانچسکو