فونسکا گزینه بالدینی

به گزارش کالچو مرکاتو در حالی که پتراچی به میهایلوویچ ، فرانچسکو توتی به گتوزو علاقه دارد اما فرانکو بالدینی گزینه دیگری را مدنظر دارد!فونسکا سرمربی فعلی شاختار دونتسک اوکراین!او مشتاق ست تا در لیگی مانند سری آ سرمربی گری کند و حتی قراردادی سه ساله با دستمزد 2میلیون یورویی در هر فصل را بپذیرید.فقط می شود در روز یکشنبه تماسی با او بر قرار خواهد شد.