گزینه های جدید سرمربی گری رم

به گزارش آنسا،توتومرکاتووب و اسکای اسپورت ایتالیا،آنتونیو کونته و جانپیرو گاسپرینی از گزینه های سرمربی گری رم پاسخ در به پیشنهادات رم دادند تا این که گزینه های چون مارکو جامپائولو سرمربی سمپدوریا و روبرتو ده زربی سرمربی ساسولو برای هدایت جالوروسی مطرح شده اند.از طرفی گتوزو سرمربی میلان این تیم را ترک کرده و می تواند گزینه جدید سران رم باشد.میهایلوویچ نیز از بولونیا نامش مطرح شده ست اما تمایل دارد در بولونیا بماند.سران رم در ماه مارچ اوزبیو دی فرانچسکو را اخراج کردند و کلودیو رانیری را جایگزین او کردند اما تنها سرمربی موقت رم لقب کرد.