پیام ژکو برای ده روسی

ادین ژکو بعد از خداحافظی دانیله ده روسی در اینستاگرام شخصی خود نوشت:”چهار سال را در کنار هم گذراندیم.بسیاری از لحظات را در کنار هم گذراندیم که ما را از همیشه به هم نزدیک تر کرد.همیشه در شرایط دشوار،متمرکز و قوی بودی.با بینش تو ما قادر به تبدیل شدن به یک گروه و تیم بودیم که توانست بر هر دشواری غلبه کند،زیرا عشق تو برای باشگاه شهر بود.یک لحظه خاص به ذهنم می آید.10 آپریل گذشته!من پنالتی گرفتم و تو گل زدی و ما نشان دادیم که با یک تیم متحد هیچ چیز غیر ممکن نیست.حتی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان.برای همه چیز ممنون.دوستت دارم،دوستت دارم برادر من.”