لیانکو گزینه پتراچی

پس از آخرین بازی فصل مقابل پارما و خداحافظی کاپیتان دروسی از رم، انقلاب جدید در تریگوریا قابل انتظار است. جیانلوکا پتراچی مدیر ورزشی که در یک قدمی رم قرار دارد، به دنبال تقویت خط دفاعی جالوروسی است. طبق گزارش کالچومرکاتو پتراچی لیانکو مدافع 22 برزیلی را مد نظر گرفته است. مدافع 197 سانتی متری که پنچره و نقل انتقالات زمستانی از تورینو به صورت قرضی به بولونیا پیوست، زیر نظر میهایلوویچ توانست 15 بازی برای بولونیا به میدان برود و موفق به زدن یک گل شود.