رانیری؛احساسات زیبابیی بود

کلودیو رانیری سرمربی جالوروسی بعد از برد دو بر یک تیمش مقابل پارما گفت:”در آغوش ده روسی؟فصل به پایان می رسد همانطور که بازی کردن او در اینجا به پایان رسید.احساسات زیبایی بود و حالا ما باید به جلو حرکت کنیم.اشک از احساسات بود؟نه باران بود!( می خندد)به کجا می روم؟نمی دانم!مدت هاست که در خارج از کشور سرمربی گری می کنم و احساس می کنم یک سرمربی بین المللی هستم.من به جایی خواهم رفت که یک پروژه مهم وجود داشته باشد.چه کسی سرمربی رم شود؟مهم این ست که به خوبی کار کند!من این را به عنوان یک هوادار رم می گویم.من برای او بهترین آرزو ها را دارم.از طرفداران می خواهم حامی تیم بمانند.از رئیس تشکر می کنم که فرصت داد تا دوباره با تیم مورد علاقه ام کار کنم.فلورنزی و پلگرینی؟آنها فوتبالیست های خوبی هستند و مطمئنا روح رمی را انتقال دهند.