آینده مبهم دفرل

دفرل مهاجم فرانسوی که در زمان مونچی از ساسولو به رم پیوست ولی نتوانست انتظارات را بر آورده کند و بعد از یک فصل به صورت قرضی به سمپدوریا پیوست.عملکرد خوبی در این تیم داشت. حال آینده این بازیکن در هاله ای از ابهام قرار دارد. مدیر برنامه های او درباره آینده او گفت :هنوز هم نمی دانم در آینده چه می شود.”