علاقه رم به زاپاتا

به گزارش کالچومرکاتو،دووان زاپاتا ستاره این فصل آتالانتا که تحت مالکیت سمپدوریا قرار دارد و فصل جاری را به صورت قرضی در نراتزوری حضور داشته،مورد توجه سران رم قرار گرفته ست.با توجه به این که سران رم و دوریا روابط خوبی با هم دارند،می توان از طریق همتایان فنی طرفین به نتیجه ای رسید.گفته می شود این بازیکن کلمبیایی ۴۰ میلیون یورو ارزش دارد