مدیر بوکا :خواهان دروسی هستيم

کریستین گریبائودو از سران بوکاجونیورز در جدید ترین اظهاراتش از احتمال آمدن دروسی به آرژانتين گفت. او به MundoBocaRadio گفت :”این صحبت ها به تازگی شروع شده است، بوردیسو یکی از دوستان دروسی است و این می تواند کمک کند. بوردیسو در حال کار بر روی این مسئله است و بعد از پایان فصل ایتالیا مذاکره از آغاز خواهیم کرد.”